Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#D-042
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Zmluva o používaní počítačovej siete (neverejnej komunikačnej siete)
uzatvorená: 01.11.2020
dátum zverejnenia: 01.11.2020
platná od: 01.11.2020
#D-031
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Dodatok č. 1 k Zmluve SLA č. D-15 uzavretej dňa 28. 03. 2013
uzatvorená: 30.04.2018
dátum zverejnenia: 30.04.2018
platná od: 30.04.2018
#D-025
TT-IT, s.r.o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Dodatok č.1 k zmluve o pripojení zo dňa 04.10.2013
uzatvorená: 10.02.2016
dátum zverejnenia: 01.03.2016
platná od: 01.03.2016
#D-016
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej kom.služby, pripojenie na internet
uzatvorená: 04.10.2013
dátum zverejnenia: 01.10.2013
platná od: 01.10.2013
#D-015
TT-IT, s.r.o. Trhová 2, Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Zmluva o úrovni poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných a komunikačných technológií
uzatvorená: 28.03.2013
dátum zverejnenia: 01.12.2012
platná od: 28.03.2013
platná do: 16.02.2016
147 €
s DPH

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž