Marketing

Chcete získať nových klientov v Trnave?

Organizujete akciu, o ktorej by ľudia mali vedieť?

info o marketingu TV Vyskúšali ste už rôznu printovú, či webovú inzerciu a odozva neprichádzala tak, ako ste si želali?
Skúste to s nami ! U nás sa Vám nestane, že vaši potencionálni zákazníci sa o Vás nedozvedia.
Televízia je stále najvplyvnejším médiom, ktoré už neodmysliteľne patrí do každej domácnosti. Rozhodne ovplyvňuje náš život a tým sa stáva vhodným nástrojom pre komunikáciu s masovým publikom.


Reklama u nás

  • reklama vo vysielaní (klasický 30 sek. spot, telenákup, sponzoring)
  • videotextová reklama (statická reklama vo forme 20 sek. slidu)
  • public relations (reportáž, rozhovor)
  • reklama na web stránke (bannery, PR články)
  • mediálna spolupráca
  • televízna produkcia (výroba reklamy, TV programov)


Prečo s nami spolupracovať?

  • reklama u nás je cielená – zasahuje regionálneho diváka.
  • reklama u nás je cenovo výhodná.
  • Trnava je jedno z najlepšie a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich miest na Slovensku.


Kontakt

obchod.riaditel@mtt.sk
0905 971 541


Reklama

Tip na reportáž

Tip na reportáž

Reklamní partneri