Marketing

Chcete získať nových klientov v Trnave?

Organizujete akciu, o ktorej by ľudia mali vedieť?

info o marketingu TV Vyskúšali ste už rôznu printovú, či webovú inzerciu a odozva neprichádzala tak, ako ste si želali?
Skúste to s nami ! U nás sa Vám nestane, že vaši potencionálni zákazníci sa o Vás nedozvedia.
Televízia je stále najvplyvnejším médiom, ktoré už neodmysliteľne patrí do každej domácnosti. Rozhodne ovplyvňuje náš život a tým sa stáva vhodným nástrojom pre komunikáciu s masovým publikom.


Televízna reklama

Stojí dlhodobo a neochvejne na najvyššej priečke účinnosti medzi reklamnými formátmi. Má jedinečnú presvedčovaciu schopnosť, zapamätateľnosť, dokáže predviesť vzrušenie, napätie, krásu, názorne ukázať ako fungujú výrobky a ako sú účinné.


Akcia 60 za 30!!!

Klient, ktorý si u nás objedná 60 sekundový reklamný spot, zaplatí ako za 30 sekundový.
Váš úspech a spokojnosť je našim cieľom.


Reklama u nás

  • reklama vo vysielaní (klasický 30 sek. spot, telenákup, sponzoring)
  • videotextová reklama (statická reklama vo forme 20 sek. slidu)
  • public relations (reportáž, rozhovor)
  • reklama na web stránke (bannery, PR články)
  • mediálna spolupráca
  • televízna produkcia (výroba reklamy, TV programov)


Naši diváci

Našimi divákmi sú predovšetkým obyvatelia Trnavy, ale i obyvatelia okolitých cca. 20 obcí. Vo vysielaní sa sústreďujeme na komunálnu politiku, dopravu, investičné zámery, kultúru, umenie a šport.


Prečo s nami spolupracovať?

  • reklama u nás je cielená – zasahuje regionálneho diváka.
  • reklama u nás je cenovo výhodná.
  • Trnava je jedno z najlepšie a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich miest na Slovensku.
  • vysielame pre cca 120 000 obyvateľov.


Kontakt

obchod.riaditel@mtt.sk
0905 971 541


Reklama

Tip na reportáž

Tip na reportáž

Reklamní partneri