Ľudia - technický úsek

Simona Kičinová

Simona Kičinová

Narodila sa v Levoči, ale celý život prežila v Červeníku. V súčastnosti žije v Trnave, kam sa vrátila po absolvovaní vysokoškolského štúdia v Prahe. V MTT pracuje od roku 2014 ako kameramanka. Natáčanie nepovažuje len za prácu, ale hlavne za svoju záľubu. Voľný čas vypĺňa turistikou, sledovaním starých filmov, experimentovaním v kuchyni a svojimi najbližšími.

Pavol Matava

Pavol Matava

Pochádza spod Tatier z ďalekého Podolínca a v Trnave študuje masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Medzi jeho záľuby patrí najmä hudba, hra na rôzne hudobné nástroje, fotografovanie a kamera.


Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž