Ľudia - technický úsek

Stanislav Hrebíček

Stanislav Hrebíček

Narodil sa v Trnave, Gymnázium vyštudoval v Nitre, VŠ vzdelanie prvého stupňa dosiahol na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. V MTT pracuje od jej vzniku v roku 1997. Vo voľnom čase sa venuje blízkym, športu a knihe.

Matej Michalec

Matej Michalec

Rodený Trnavčan, vyštudoval Fakultu masmediálnej komunikácie - odbor marketingová komunikácia – UCM v Trnave. V MTT pracuje od roku 2003. Medzi jeho záľuby patrí história, literatúra a turistika.

Ján Suchodolinský

Ján Suchodolinský

Pochádza z Topoľčianok. Navštevoval Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa dosiahol na Fakulte Masmediálnej Komunikácia univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde pokračuje v štúdiu. Voľný čas venuje cykloturistike, hudbe, filmom a cestovaniu.

Michal Lipovský

Michal Lipovský

Narodený v Topoľčanoch. Vyštudoval sociálnu prácu na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Počas štúdií sa začal aktívnejšie venovať kamerovej a strihacej tvorbe. V MTT pracuje od roku 2013. Vo voľnom čase sa venuje rodine, cyklistike a zberateľstvu modelových vláčikov.

Simona Kičinová

Simona Kičinová

Narodila sa v Levoči, ale celý život prežila v Červeníku. V súčastnosti žije v Trnave, kam sa vrátila po absolvovaní vysokoškolského štúdia v Prahe. V MTT pracuje od roku 2014 ako kameramanka. Natáčanie nepovažuje len za prácu, ale hlavne za svoju záľubu. Voľný čas vypĺňa turistikou, sledovaním starých filmov, experimentovaním v kuchyni a svojimi najbližšími.

Pavol Matava

Pavol Matava

Pochádza spod Tatier z ďalekého Podolínca a v Trnave študuje masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Medzi jeho záľuby patrí najmä hudba, hra na rôzne hudobné nástroje, fotografovanie a kamera.


Reklama

Tip na reportáž

Tip na reportáž

Reklamní partneri