Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#227
ZAMAK, s. r. o. Mikovíniho č. 14, 949 11 Nitra
IČO: 46324984 | DIČ: 2023330848

Faktúra za moderovanie a spracovanie reportáží za mesiac december 2018 na základe Zmluvy č. 2016/02
dátum doručenia: 15.01.2019
dátum zverejnenia: 07.02.2019
60 €
s DPH
#224
ÚEP, spol. s r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - 12/ 2018 na základe Zmluvy č. 2010/9
dátum doručenia: 14.01.2019
dátum zverejnenia: 17.01.2019
540 €
s DPH
#223
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za hovorné za obdobie 12/2018 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 11.01.2019
dátum zverejnenia: 17.01.2019
7 €
s DPH
#4
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za štvrťročný poplatok- 1.Q./2019 na základe SLA zmluvy D-15 a Dodatku č.1- D-31
dátum doručenia: 11.01.2019
dátum zverejnenia: 18.01.2019
1080 €
s DPH
#222
CHYNO s. r. o. Ulica Vladimíra Clementisa 6454/64, 917 01 Trnava
IČO: 50636979 | DIČ: 2120406585

Faktúra za zhotovenie voiceoverov a spotov za 12/2018 na základe Zmluvy o dielo č. 2017/05
dátum doručenia: 09.01.2019
dátum zverejnenia: 17.01.2019
12 €
s DPH
#220
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Faktúra za paušály ORANGE za mesiac december 2018 na základe Zmluvy č. D-026
dátum doručenia: 08.01.2019
dátum zverejnenia: 09.01.2019
80 €
s DPH
#221
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za december 2018 na základe Zmluvy č. 2014/9
dátum doručenia: 08.01.2019
dátum zverejnenia: 16.01.2019
467 €
s DPH
#2
Mgr. Matúš Pastor Humenská 3553/5, Michalovce 071 01
IČO: 50939262 | DIČ: 1123027257

Faktúra za 12/2018 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2018/07
dátum doručenia: 07.01.2019
dátum zverejnenia: 18.01.2019
600 €
s DPH
#219
PhDr. Anna Vojteková Domovina 477/23, 941 43 Dolný Ohaj
IČO: 43239471 | DIČ: 1074125096

Faktúra za 12/2018 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2018/09
dátum doručenia: 04.01.2019
dátum zverejnenia: 09.01.2019
160 €
s DPH
#3
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za na základe Zmluvy o pripojení za obdobie 1/2019 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 04.01.2019
dátum zverejnenia: 16.01.2019
75 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž

Reklama

Industry