Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#44
Tatranské plesá - občianske združenie Moyzesova 3284/4, 058 01 Poprad
IČO: 50753631 | DIČ: 2120466205

Faktúra za vysielacie práva k dokumentu "Tatranské plesá" na základe obj. č. 2023011
dátum doručenia: 20.03.2023
dátum zverejnenia: 22.03.2023
50 €
s DPH
#43
David Otajovič - smartCON Jána Bottu 2776/35, 917 08 Trnava
IČO: 47909013 | DIČ: 1085411404

Faktúra za periodickú činnosť technika PO a CO - 1.Q 2023 na zákl. zmluvy č. 2016/06 a dodatku č. 2017/03
dátum doručenia: 17.03.2023
dátum zverejnenia: 22.03.2023
60 €
s DPH
#42
DALLIN, s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - 02/2023 na základe Zmluvy č. D-039
dátum doručenia: 13.03.2023
dátum zverejnenia: 22.03.2023
444 €
s DPH
#40
Vivion, s. r. o. Mikovíniho 9402/21, 917 02 Trnava
IČO: 36333409 | DIČ: 2021789011

Raktúra za dekoračnú látku Minos/45 modrá 18m - závesy do štúdia na základe obj. č. 2023006
dátum doručenia: 08.03.2023
dátum zverejnenia: 13.03.2023
360 €
s DPH
#41
Nikoleta Kováčová Miletičova 70, 821 08 Bratislava
IČO: | DIČ: 1046040886

Faktúra za zhotovenie voiceoverov a spotov za 02/2023 na základe Zmluvy o dielo č. 2018/01
dátum doručenia: 08.03.2023
dátum zverejnenia: 13.03.2023
45 €
s DPH
#34
Michal Pažitný Kráľová pri Senci,
IČO: 54123747 | DIČ: 1086706676

Faktúra za poskytnuté služby za 02/2023 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2022/04
dátum doručenia: 06.03.2023
dátum zverejnenia: 13.03.2023
825 €
s DPH
#38
Michal Lipovský MLKAMERA Spartakovská 6459/3, 917 01 Trnava
IČO: 51457423 | DIČ: 1081746182

Faktúra za výrobu a vysielanie priameho prenosu sv. omše z kostola sv. Jakuba v Trnave dňa 05. 03. 2023 o 10.00 h na základe obj. č. 2023009
dátum doručenia: 06.03.2023
dátum zverejnenia: 13.03.2023
75 €
s DPH
#39
HealthWork, a. s. Slaádkovičova 16, 902 01 Pezinok
IČO: 46510206 | DIČ: 2023414415

Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby podľa ust. Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe prieskumu trhu na základe obj. č. 2023012
dátum doručenia: 06.03.2023
dátum zverejnenia: 13.03.2023
504 €
s DPH
#35
Insomnia Group, s. r. o. Nitrianska Blatnica 326, 956 05
IČO: 52754791 | DIČ: 2121122685

Faktúra za poskytnuté služby za február 2023 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2022/03
dátum doručenia: 05.03.2023
dátum zverejnenia: 13.03.2023
726 €
s DPH
#32
Radovan Kadlubiak Maxima Gorkého 15, 917 02 Trnava
IČO: 54039738 | DIČ: 1123139897

Faktúra za poskytnuté služby za 02/2023 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2021/04
dátum doručenia: 04.03.2023
dátum zverejnenia: 13.03.2023
1283 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž