Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#124
Filip Lyko Na Hôrke 38, 949 11 Nitra
IČO: 53065395 | DIČ: 1122808049

Faktúra za poskytnuté služby za 08/2021 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2021/01
dátum doručenia: 06.09.2021
dátum zverejnenia: 16.09.2021
711 €
s DPH
#126
Michal Lipovský MLKAMERA Spartakovská 6459/3, 917 01 Trnava
IČO: 51457423

Výroba a vysielanie priameho prenosu sv. omše dňa 05. 09. 2021 o 10. 00 h na základe obj. č. 2021024
dátum doručenia: 06.09.2021
dátum zverejnenia: 16.09.2021
50 €
s DPH
#122
SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01
IČO: 36041432 | DIČ: 2020093823

Faktúra za 08/2021 - GDPR na základe Zmluvy č. D-034
dátum doručenia: 03.09.2021
dátum zverejnenia: 16.09.2021
60 €
s DPH
#123
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra na základe Zmluvy o pripojení - za obdobie 09/2021 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 03.09.2021
dátum zverejnenia: 16.09.2021
75 €
s DPH
#121
Nikoleta Kováčová Miletičova 70, 821 08 Bratislava
IČO: | DIČ: 1046040886

Faktúra za zhotovenie voiceoverov a spotov za 08/2021 na základe Zmluvy o dielo č. 2018/01
dátum doručenia: 02.09.2021
dátum zverejnenia: 16.09.2021
30 €
s DPH
#120
ORANGE Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava 821 08
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Faktúra za paušály ORANGE za mesiac august 2021na základe Zmluvy č. D-026
dátum doručenia: 30.08.2021
dátum zverejnenia: 16.09.2021
79 €
s DPH
#119
AVIS, s. r. o. Dolnohorská 539/37, Nitra 949 01
IČO: 31413722 | DIČ: 2020405398

Faktúra za vysielanie TV kanálu v DVB-T norme za august 2021 na základe Zmluvy č. D - 040
dátum doručenia: 23.08.2021
dátum zverejnenia: 16.09.2021
780 €
s DPH
#118
Ozis Tomášikova 5/A, Bratislava 821 01
IČO: 30778743 | DIČ: 2020846091

Faktúra za august 2021 v zmysle Zmluvy č. HZ-01 zo dňa 21.6.2001
dátum doručenia: 18.08.2021
dátum zverejnenia: 31.08.2021
111 €
s DPH
#117
DALLIN, s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - 07/2021 na základe Zmluvy č. D-039
dátum doručenia: 14.08.2021
dátum zverejnenia: 31.08.2021
519 €
s DPH
#114
WebHouse, s. r. o. Paulínska 20, Trnava 917 01
IČO: 36743852 | DIČ: 202232

Faktúra za Hosting MAXIMUM od 26.8.2021 do 25.8.2022 na základe zálohovej faktúry č. 721051537
dátum doručenia: 13.08.2021
dátum zverejnenia: 16.08.2021
79 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž