Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#58
ÚEP, spol. s r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - marec 2018 na základe Zmluvy č. 2010/9
dátum doručenia: 13.04.2018
dátum zverejnenia: 19.04.2018
529 €
s DPH
#54
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za február a marec 2018 na základe Zmluvy č. 2014/09
dátum doručenia: 11.04.2018
dátum zverejnenia: 19.04.2018
171 €
s DPH
#55
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za štvrťročný poplatok- 2.Q.2018 na základe SLA zmluvy - D-15
dátum doručenia: 10.04.2018
dátum zverejnenia: 19.04.2018
529 €
s DPH
#56
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za na základe Zmluvy o pripojení za mesiac 4/2018 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 10.04.2018
dátum zverejnenia: 19.04.2018
75 €
s DPH
#53
CHYNO s. r. o. Ulica Vladimíra Clementisa 6454/64, 917 01 Trnava
IČO: 50636979 | DIČ: 2120406585

Faktúra za zhotovenie voiceoverov a spotov za 3/2018 na základe Zmluvy o dielo č. 2017/05
dátum doručenia: 09.04.2018
dátum zverejnenia: 19.04.2018
24 €
s DPH
#52
ZAMAK, s. r. o. Mikovíniho č. 14, 949 11 Nitra
IČO: 46324984 | DIČ: 2023330848

Faktúra za moderovanie a spracovanie reportáží za mesiac marec 2018 na základe Zmluvy č. 2016/02
dátum doručenia: 09.04.2018
dátum zverejnenia: 12.04.2018
24 €
s DPH
#51
Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 31328695 | DIČ: 2020312294

Faktúra za odobraté stravné lístky 40 ks
dátum doručenia: 05.04.2018
dátum zverejnenia: 12.04.2018
148 €
s DPH
#50
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za marec 2018 na základe Zmluvy č. 2014/10
dátum doručenia: 04.04.2018
dátum zverejnenia: 06.04.2018
552 €
s DPH
#49
David Otajovič - smartCON Dolná 823/91, 922 05 Chtelnica
IČO: 47909013 | DIČ: 1085411404

Faktúra za činnosť technika 1.Q.2017 PO, BOZP na základe Zmluvy č.2016/06 a Dodatku 2017/03
dátum doručenia: 04.04.2018
dátum zverejnenia: 12.04.2018
60 €
s DPH
#47
Mgr. Simona Kičinová Sládkovičova 62/5, 920 42 Červeník
IČO: 50678752 | DIČ: 1084960074

Faktúra za poskytnuté služby za marec 2018 na základe Zmluvy č. 2017/01
dátum doručenia: 03.04.2018
dátum zverejnenia: 06.04.2018
1376 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž