Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#51
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra hovorné na základe Zmluvy o pripojení - za obdobie 1-3/2024 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 10.04.2024
dátum zverejnenia: 15.04.2024
10 €
s DPH
#48
DALLIN, s. r. o. Kollárova 20, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej a mzdovej agendy - 03/2024 na základe Zmluvy č. D-047
dátum doručenia: 09.04.2024
dátum zverejnenia: 15.04.2024
450 €
s DPH
#49
DALLIN, s. r. o. Kollárova 20, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej a závierky, koénsolidovaný balík, reporty na základe Zmluvy č. D-047
dátum doručenia: 09.04.2024
dátum zverejnenia: 15.04.2024
360 €
s DPH
#50
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za štvrťročný poplatok- 1.Q/2024 na základe SLA zmluvy D-15 a Dodatku č.1- D-31
dátum doručenia: 09.04.2024
dátum zverejnenia: 15.04.2024
1346 €
s DPH
#47
SEPIA SYSTEMS, s. r. o. Vysokoškolákov 41, 01008 Žilina
IČO: 36409448 | DIČ: 2020107903

Faktúra za poskytnutie práv informačného systému Sepia v súlade so zmluvou č. D-049 za odbobie 2.Q.2024
dátum doručenia: 06.04.2024
dátum zverejnenia: 11.04.2024
1332 €
s DPH
#45
SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01
IČO: 36041432 | DIČ: 2020093823

Faktúra za poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov mesiac marec 2024 na základe Zmluvy č. D-034
dátum doručenia: 05.04.2024
dátum zverejnenia: 11.04.2024
60 €
s DPH
#46
Soza Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454 | DIČ: 2020795601

Faktúra za autorskú odmenu 1.Q. 2024 na základe Hromadnej licenčnej zmluvy HZ-04
dátum doručenia: 05.04.2024
dátum zverejnenia: 11.04.2024
370 €
s DPH
#44
Dávid Vereb Osloboditeľov 33/26, Trstené pri Hornáde
IČO: 54697450 | DIČ: 1126597780

Faktúra za poskytnuté služby za 03/2024 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2022/05 a Dodatku
dátum doručenia: 04.04.2024
dátum zverejnenia: 11.04.2024
1361 €
s DPH
#42
Radovan Kadlubiak Maxima Gorkého 15, 917 02 Trnava
IČO: 54039738 | DIČ: 1123139897

Faktúra za poskytnuté služby za 03/2024 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2021/04
dátum doručenia: 03.04.2024
dátum zverejnenia: 11.04.2024
1278 €
s DPH
#43
Marek Pažin A. Hlinku 17/26, 921 01 Piešťany
IČO: 37055119 | DIČ: 1041256513

Faktúra za poskytnuté služby za 03/2024 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2021/05
dátum doručenia: 03.04.2024
dátum zverejnenia: 11.04.2024
1074 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž