Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#207
PhDr. Anna Vojteková Domovina 477/23, 941 43 Dolný Ohaj
IČO: 43239471 | DIČ: 1074125096

Faktúra za 12/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2018/09
dátum doručenia: 08.01.2020
dátum zverejnenia: 16.01.2020
160 €
s DPH
#209
Bc. Martina Stanovčáková Třebíčská 10, 066 01 Humenné
IČO: 51103958 | DIČ: 1123068914

Faktúra za 12/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2019/01
dátum doručenia: 08.01.2020
dátum zverejnenia: 16.01.2020
20 €
s DPH
#211
DALLIN, s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - 12/2019 na základe Zmluvy č. D-039
dátum doručenia: 08.01.2020
dátum zverejnenia: 16.01.2020
541 €
s DPH
#208
Webhouse, s. r. o. Paulínska 20, 917 01 Trnava
IČO: 36743852 | DIČ: 2022329705

Faktúra za zálohovanie dát 12/2019
dátum doručenia: 03.01.2020
dátum zverejnenia: 08.01.2020
1 €
s DPH
#206
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za 12/2019 na základe Zmluvy č. 2014/10
dátum doručenia: 02.01.2020
dátum zverejnenia: 08.01.2020
552 €
s DPH
#203
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Faktúra za paušály ORANGE za mesiac december 2019 na základe Zmluvy č. D-026
dátum doručenia: 27.12.2019
dátum zverejnenia: 08.01.2020
79 €
s DPH
#204
Soza Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454 | DIČ: 2020795601

Faktúra za autorskú odmenu 4.Q.2019 na základe Hromadnej licenčnej zmluvy HZ-02
dátum doručenia: 27.12.2019
dátum zverejnenia: 08.01.2020
191 €
s DPH
#205
AVIS, s. r. o. Dolnohorská 539/37, 949 01 Nitra
IČO: 31413722 | DIČ: 2020405398

Faktúra za poskytovanie telekomunikač. služby za mesiac 12/2019 na základe Zmluvy č. D-040
dátum doručenia: 27.12.2019
dátum zverejnenia: 08.01.2020
780 €
s DPH
#200
Ozis Tomášikova 5/A, 821 01 Bratislava
IČO: 30778743 | DIČ: 2020846091

Faktúra za december 2019 v zmysle Zmluvy č. HZ-01 zo dňa 21.6.2001
dátum doručenia: 18.12.2019
dátum zverejnenia: 27.12.2019
111 €
s DPH
#199
David Otajovič - smartCON Okružná 7165/32, 917 01 Trnava
IČO: 47909013 | DIČ: 1085411404

Faktúra za činnosť technika PO a CO - 4.Q2019 na zákl. zmluvy č. 2016/06 a dodatku č. 2017/03
dátum doručenia: 17.12.2019
dátum zverejnenia: 27.12.2019
60 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž