Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#193
Jakub Benko Nerudova11, 917 02 Trnava
IČO: 51167468 | DIČ: 1123732511

Faktúra za 11/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2019/03
dátum doručenia: 06.12.2019
dátum zverejnenia: 13.12.2019
348 €
s DPH
#188
PhDr. Anna Vojteková Domovina 477/23, 941 43 Dolný Ohaj
IČO: 43239471 | DIČ: 1074125096

Faktúra za 11/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2018/09
dátum doručenia: 04.12.2019
dátum zverejnenia: 13.12.2019
160 €
s DPH
#190
Bc. Martina Stanovčáková Třebíčská 10, 066 01 Humenné
IČO: 51103958 | DIČ: 1123068914

Faktúra za 11/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2019/01
dátum doručenia: 04.12.2019
dátum zverejnenia: 13.12.2019
10 €
s DPH
#191
ZAMAK, s. r. o. Mikovíniho č. 14, 949 11 Nitra
IČO: 46324984 | DIČ: 2023330848

Faktúra za moderovanie a spracovanie reportáží za mesiac 11/2019 na základe Zmluvy č. 2016/02
dátum doručenia: 04.12.2019
dátum zverejnenia: 13.12.2019
120 €
s DPH
#189
SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01
IČO: 36041432 | DIČ: 2020093823

Faktúra za 11/2019 na základe Zmluvy č. D-034
dátum doručenia: 03.12.2019
dátum zverejnenia: 13.12.2019
60 €
s DPH
#187
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za 11/2019 na základe Zmluvy č. 2014/10
dátum doručenia: 30.11.2019
dátum zverejnenia: 13.12.2019
552 €
s DPH
#186
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Faktúra za paušály ORANGE za mesiac november 2019 na základe Zmluvy č. D-026
dátum doručenia: 28.11.2019
dátum zverejnenia: 13.12.2019
79 €
s DPH
#185
AVIS, s. r. o. Dolnohorská 539/37, 949 01 Nitra
IČO: 31413722 | DIČ: 2020405398

Faktúra za poskytovanie telekomunikač. služby za mesiac 11/2019 na základe Zmluvy č. D-040
dátum doručenia: 26.11.2019
dátum zverejnenia: 13.12.2019
780 €
s DPH
#184
Anton Maštalír Ulica Vladimíra Clementisa 11, 917 01 Trnava
IČO: 33552762 | DIČ: 1030476458

Faktúra za vývesy na základe objednávky č. 20190014
dátum doručenia: 25.11.2019
dátum zverejnenia: 13.12.2019
57 €
s DPH
#183
Ozis Tomášikova 5/A, 821 01 Bratislava
IČO: 30778743 | DIČ: 2020846091

Faktúra za november 2019 v zmysle Zmluvy č. HZ-01 zo dňa 21.6.2001
dátum doručenia: 19.11.2019
dátum zverejnenia: 26.11.2019
111 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž