Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#90
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za 5/2019 na základe Zmluvy č. 2014/9
dátum doručenia: 17.06.2019
dátum zverejnenia: 20.06.2019
51 €
s DPH
#89
DIVERSSO, s. r. o. Jerichova 3, 917 01 Trnava
IČO: 43798951 | DIČ: 2022484629

Faktúra za tovar na základe objednávky č. 20190004
dátum doručenia: 14.06.2019
dátum zverejnenia: 20.06.2019
569 €
s DPH
#84
CHYNO s. r. o. Ulica Vladimíra Clementisa 6454/64, 917 01 Trnava
IČO: 50636979 | DIČ: 2120406585

Faktúra za zhotovenie voiceoverov a spotov za 5/2019 na základe Zmluvy o dielo č. 2017/05
dátum doručenia: 12.06.2019
dátum zverejnenia: 20.06.2019
12 €
s DPH
#79
ZAMAK, s. r. o. Mikovíniho č. 14, 949 11 Nitra
IČO: 46324984 | DIČ: 2023330848

Faktúra za moderovanie a spracovanie reportáží za mesiac 5/2019 na základe Zmluvy č. 2016/02
dátum doručenia: 10.06.2019
dátum zverejnenia: 17.06.2019
60 €
s DPH
#85
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za na základe Zmluvy o pripojení - za obdobie 5/2019 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 06.06.2019
dátum zverejnenia: 20.06.2019
75 €
s DPH
#83
SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01
IČO: 36041432 | DIČ: 2020093823

Faktúra za 5/2019 na základe Zmluvy č. D-034
dátum doručenia: 04.06.2019
dátum zverejnenia: 20.06.2019
60 €
s DPH
#82
Martin Bidelnica - DJ AQUA Za Humnami 55, 94901 Nitra
IČO: 40685632 | DIČ: 1041433602

Faktúra za 5/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2019/02
dátum doručenia: 03.06.2019
dátum zverejnenia: 20.06.2019
195 €
s DPH
#86
STEFE Trnava, s. r. o. Františkánska 16, 917 01 Trnava
IČO: 36277215

Faktúra - vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru
dátum doručenia: 03.06.2019
dátum zverejnenia: 20.06.2019
#76
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za 05/2019 na základe Zmluvy č. 2014/10
dátum doručenia: 31.05.2019
dátum zverejnenia: 12.06.2019
552 €
s DPH
#77
PhDr. Anna Vojteková Domovina 477/23, 941 43 Dolný Ohaj
IČO: 43239471 | DIČ: 1074125096

Faktúra za 5/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2018/09
dátum doručenia: 31.05.2019
dátum zverejnenia: 12.06.2019
160 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž

Reklama

Industry