Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#2010/9
ÚEP, spol. s r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Zmluva o poskytnutí účtovných a poradenských služieb.
uzatvorená: 01.01.2010
dátum zverejnenia: 01.01.2010
platná od: 01.01.2010
#D-025
TT-IT, s.r.o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Dodatok č.1 k zmluve o pripojení zo dňa 04.10.2013
uzatvorená: 10.02.2016
dátum zverejnenia: 01.03.2016
platná od: 01.03.2016
#D-027
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzatvorená: 11.12.2015
dátum zverejnenia: 11.12.2015
platná od: 11.12.2015
#D-027
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A9519857
uzatvorená: 11.12.2015
dátum zverejnenia: 11.12.2015
platná od: 11.12.2015
#D-028
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A3081865
uzatvorená: 16.12.2015
dátum zverejnenia: 16.12.2015
platná od: 16.12.2015
#2016/06
Mária Markovičová Jazdecká 56, 917 08 Trnava
IČO: 47945516 | DIČ: 1087167939

Mandátna zmluva - PO, BOZP
uzatvorená: 01.07.2016
dátum zverejnenia: 01.07.2016
platná od: 01.07.2016
#2015/06
Jozef Guláš 919 27 Brestovany
IČO:

Zmluva o dielo
uzatvorená: 01.08.2015
dátum zverejnenia: 01.08.2015
platná od: 01.08.2015
#2016/01
Juraj Porubän
IČO: 50298780 | DIČ: 1122028897

Zmluva o dielo
uzatvorená: 28.05.2016
dátum zverejnenia: 28.05.2016
platná od: 28.05.2016
#2016/02
ZAMAK, s. r. o.
IČO: 46324984 | DIČ: 2023330848

Zmluva o dielo
uzatvorená: 29.02.2016
dátum zverejnenia: 01.03.2016
platná od: 01.03.2016
#2016/03
Mgr. Simona Kičinová
IČO: | DIČ: 1084960074

Zmluva o dielo
uzatvorená: 06.07.2016
dátum zverejnenia: 06.07.2016
platná od: 06.07.2016
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž