Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#2016/02
ZAMAK, s. r. o.
IČO: 46324984 | DIČ: 2023330848

Zmluva o dielo
uzatvorená: 29.02.2016
dátum zverejnenia: 01.03.2016
platná od: 01.03.2016
#2010/9
ÚEP, spol. s r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Zmluva o poskytnutí účtovných a poradenských služieb.
uzatvorená: 01.01.2010
dátum zverejnenia: 01.01.2010
platná od: 01.01.2010
#D-037
ÚEP, spol. s r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Výpoveď Zmluvy č. 2010/9
uzatvorená: 29.04.2019
dátum zverejnenia: 01.05.2019
platná od: 01.05.2019
platná do: 31.07.2019
#D-039
ÚEP, spol. s r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Zmluva o poskytovaní účtovných a poradenských služieb
uzatvorená: 01.08.2019
dátum zverejnenia: 01.08.2019
platná od: 01.08.2019
platná do: 31.07.2023
#2019/08
TVOJSTORY, s. r. o. Čajkovského 3, 917 08 Trnava
IČO: 51830281 | DIČ: 2120811176

Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená: 01.08.2019
dátum zverejnenia: 01.08.2019
platná od: 01.08.2019
#D-015
TT-IT, s.r.o. Trhová 2, Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Zmluva o úrovni poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných a komunikačných technológií
uzatvorená: 28.03.2013
dátum zverejnenia: 01.12.2012
platná od: 28.03.2013
platná do: 16.02.2016
147 €
s DPH
#D-025
TT-IT, s.r.o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Dodatok č.1 k zmluve o pripojení zo dňa 04.10.2013
uzatvorená: 10.02.2016
dátum zverejnenia: 01.03.2016
platná od: 01.03.2016
#D-016
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej kom.služby, pripojenie na internet
uzatvorená: 04.10.2013
dátum zverejnenia: 01.10.2013
platná od: 01.10.2013
#D-031
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Dodatok č. 1 k Zmluve SLA č. D-15 uzavretej dňa 28. 03. 2013
uzatvorená: 30.04.2018
dátum zverejnenia: 30.04.2018
platná od: 30.04.2018
#D-042
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Zmluva o používaní počítačovej siete (neverejnej komunikačnej siete)
uzatvorená: 01.11.2020
dátum zverejnenia: 01.11.2020
platná od: 01.11.2020
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž