Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#2018/06
Art spektrum s. r. o. Hlboká 3026/25, Piešťany 921 01
IČO: 47794097 | DIČ: 2024109197

Zmluva o dielo
uzatvorená: 31.05.2018
dátum zverejnenia: 01.06.2018
platná od: 01.06.2018
#D-23
AVIS, s. r. o. Dolnohorská 539/37, 949 01 Nitra
IČO: 31413722 | DIČ: 2020405398

Poskytovanie telekomunikačnej služby
uzatvorená: 29.09.2015
dátum zverejnenia: 01.11.2015
platná od: 01.10.2015
480 €
s DPH
#D-036
AVIS, s. r. o. Dolnohorská 539/37, 949 01 Nitra
IČO: 31413722 | DIČ: 2020405398

Výpoveď Zmluvy č. D-023
uzatvorená: 08.04.2019
dátum zverejnenia: 08.04.2019
platná od: 01.06.2019
platná do: 31.10.2019
#D-040
AVIS, s. r. o. Dolnohorská 539/37, 949 01 Nitra
IČO: 31413722 | DIČ: 2020405398

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzatvorená: 29.11.2019
dátum zverejnenia: 01.11.2019
platná od: 01.11.2019
platná do: 31.10.2023
#2020/03
Bc. František Unger Andreja Hlinku 62, 917 01 Trnava
IČO: 52512401 | DIČ: 1124699499

Zmluva o poskytovaní služieb č. 2020/03
uzatvorená: 01.09.2020
dátum zverejnenia: 01.10.2020
platná od: 01.09.2020
platná do: 31.10.2021
#2017/03
David Otajovič - smartCON Dolná 823/91, 922 05 Chtelnica
IČO: 47909013 | DIČ: 1085411404

Dodatok ku Mandátnej zmluve č. 2016/06 a zmluve o vykonávaní prác č. D-029
uzatvorená: 05.06.2017
dátum zverejnenia: 05.05.2017
platná od: 05.05.2017
#202205
Dávid Vereb Osloboditeľov 33/26, 044 11 Trstené pri Hornáde
IČO: 54697450 | DIČ: 1126597780

Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená: 01.07.2022
dátum zverejnenia: 01.07.2022
platná od: 01.07.2022
#2020/01
Donuts Factory s. r. o. Bosniacka 6877/75, Trnava 917 05
IČO: 48100480 | DIČ: 2120054354

Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená: 01.02.2020
dátum zverejnenia: 01.02.2020
platná od: 01.02.2020
#2014/10
Eva Juhásová
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Dodatok k Mandátnej zmluve
uzatvorená: 30.04.2016
dátum zverejnenia: 01.05.2016
platná od: 01.05.2016
#2014/10
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Ukončenie Manátnej zmluvy č. 2014/10
uzatvorená: 07.02.2021
dátum zverejnenia: 07.02.2021
platná od: 14.02.2021
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž