Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#2021/05
Marek Pažin A. Hlinku 17/26, 921 01 Piešťany
IČO: 37055119 | DIČ: 1041256513

Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená: 20.09.2021
dátum zverejnenia: 20.09.2021
platná od: 20.09.2021

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž