Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#2021/05
Marek Pažin A. Hlinku 17/26, 921 01 Piešťany
IČO: 37055119 | DIČ: 1041256513

Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená: 20.09.2021
dátum zverejnenia: 20.09.2021
platná od: 20.09.2021
#2021/04
Radovan Kadlubiak Maxima Gorkého 15, 917 02 Trnava
IČO: 54039738 | DIČ: 1123139897

Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená: 06.09.2021
dátum zverejnenia: 06.09.2021
platná od: 06.09.2021
#2021/03
Šimon Nemček Ľ. Podjavorinskej 6534/10, 917 01 Trnava
IČO: 53771753 | DIČ: 1126812940

Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená: 11.08.2021
dátum zverejnenia: 11.08.2021
platná od: 11.08.2021
#2021/02
Rastislav ORTH Terchová 2004, 01306
IČO: 51210428 | DIČ: 1085335526

Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená: 14.07.2021
dátum zverejnenia: 14.07.2021
platná od: 14.07.2021
#2021/01
Filip Lyko Na Hôrke 54/38, 949 11 Nitra
IČO: 53065395 | DIČ: 1122808049

Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená: 26.04.2021
dátum zverejnenia: 26.04.2021
platná od: 26.04.2021
#D-043
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Dodatok č. D-043 k Zmluve č. D-010 o poskytovaní verejných služieb
uzatvorená: 09.02.2021
dátum zverejnenia: 09.02.2021
platná od: 09.02.2021
#2014/10
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Ukončenie Manátnej zmluvy č. 2014/10
uzatvorená: 07.02.2021
dátum zverejnenia: 07.02.2021
platná od: 14.02.2021
#2014/09
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Dodatok č. 1 k Zmluve o obchodnom zastúpení
uzatvorená: 31.01.2021
dátum zverejnenia: 01.02.2021
platná od: 01.02.2021
#202001
MUUV, s. r. o. Bosniacka 6877/75, 917 05 Trnava
IČO: 48100480 | DIČ: 2120054354

Zmena názvu firmy z Donuts Factory, s. r. o. na MUUV, s. r. o.
uzatvorená: 18.12.2020
dátum zverejnenia: 18.12.2020
platná od: 18.12.2020
#D-042
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Zmluva o používaní počítačovej siete (neverejnej komunikačnej siete)
uzatvorená: 01.11.2020
dátum zverejnenia: 01.11.2020
platná od: 01.11.2020
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž